ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธณวัฒนะ ในโอกาศดำรงตำแหน่ง #ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉
อาจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง #ผู้ช่วยศาสตราจารย์
.
สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ (รหัส4124)
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]
โทร : 074-289600

More To Explore