คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์จาก Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธณวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  ต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ทักษะทางสัตวแพทย์ รวมถึงร่วมมือที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ 

More To Explore