ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 13 ต.ค.65 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

More To Explore