คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สพ.ญ.ญาดา ดวงนำสว่าง

🎊 #คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สพ.ญ.ญาดา ดวงนำสว่าง 🎊
 
💙 Best Poster Award Runner-up APPLIED HOLOGENOMICS CONFERENCE
Bilbao, Spain 13th-15th September 2022
💙 Prize For The Best Presentation DVG Vet-Congress Berlin + digital
Berlin, Germany 13th-15th October 2022

More To Explore