ตัวแทนผู้บริหาร นักศึกษา และ บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมเดินขบวนแห่ ประเพณีวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ตัวแทนผู้บริหาร นักศึกษา และ บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมเดินขบวนแห่ ประเพณีวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ลอยกระทงวิถีใหม่ ตามสไตล์ Minimal” (เรียบง่ายได้ประโยชน์) ร่วมกับสายคณะร่วม D ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งนำเสนอประเพณีลอยกระทงผ่านวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค เพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยในเทศกาลประเพณีวันลอยกระทงที่ผ่านมา

More To Explore