คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ. มานิตา วิทยารัตน์

#คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ. มานิตา วิทยารัตน์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง #รองศาสตราจารย์
.
สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (รหัส4124)
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]
โทร : 074-289600

More To Explore