คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์

#คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉
รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
TEACHING PROFESSIONAL STANDARDS FRAMEWORK (PSU-TPSF)
ระดับ #สมัตถิยาจารย์ (SCHOLARLY TEACHER)
.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]

More To Explore