คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สพ.ญ.สกาวพร ประจันตะเสน สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

#คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉
อาจารย์ ดร.สพ.ญ.สกาวพร ประจันตะเสน
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง #ผู้ช่วยศาสตราจารย์
.
สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (รหัส4125)
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]
โทร : 074-289600

More To Explore