Search
Close this search box.

คลินิกเคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว จ.กระบี่

Previous slide
Next slide

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา #คลินิกเคลื่อนที่ #บริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย อาจารย์ ดร.น.สพ.วัชรพล สูยะโพธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศศิภา จันทร์ขจร ลงพื้นที่การทำการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อเก็บตัวอย่างและข้อมูลจากชาวบ้านที่ทำการประมงเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า

“แต่ละครัวเรือนมีการซื้อพันธุ์ปลากะพงขาวจากกรมประมงจังหวัดกระบี่มาเลี้ยง จำนวน 1,000 ตัว ลงอนุบาลในกระชังน้ำธรรมชาติได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือน ลูกปลาเริ่มทยอยตายเช้าละ 20-50 ตัว มีการพบซากปลาลอยน้ำ บางตัวเริ่มมีอาการลอยคอ มีแผลตรงปากและแผลเปื่อยตามลำตัว บางตัวมีสภาพซูบผอมจากการขาดแคลนอาหาร ซึ่งเจ้าของไม่ได้ขนย้ายซากไปทำลาย พบลักษณะปลาป่วยเช่นนี้ทั้งละแวกชุมชน

คลินิกเคลื่อนที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างสาเหตุการตายที่เกิดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนวินิจฉัยสืบสวนโรคระบาดอันเป็นต้นเหตุของการตาย เพื่อวางแผนการรักษาโรค การป้องกัน และการบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

More To Explore