🎉 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดี กับคุณณัฐริณีย์ ชาญด้วยกิจ และคุณชิดชนก วิทยะพงศ์ นักวิชาการอุดมศึกษา

🎉 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดี กับคุณณัฐริณีย์ ชาญด้วยกิจและคุณชิดชนก วิทยะพงศ์ นักวิชาการอุดมศึกษา
.
คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 1
🌟 ผลงานการขอหนังสือรับรองเงินเดือน 🌟
.
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 🎉
.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ] โทร : 074-289600

More To Explore