บรรยากาศฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566

Click Here
Previous slide
Next slide

บรรยากาศฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564   วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 .

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่2 ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะฯ     ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้กับบัณฑิตทุกท่าน
.
พรุ่งนี้ (รับจริง) 10 พ.ค. 66 ทางคณะฯ ได้จัดมุมถ่ายรูป เพื่อเก็บภาพความทรงจำและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต บริเวณ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์การุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้วมาเจอกันน๊า 💙

More To Explore