Search
Close this search box.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต

[ #MOU #ความเข้าใจทางวิชาการ ] #คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต
.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหาร กับ นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และคณะครู ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
.
เพื่อเป็นการให้การศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้สามารถผลิตนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ต่อไป
.
📍  #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]
โทร : 0 7428 9650

More To Explore