ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยง ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK Professional Standards Framework (#UKPSF) ระดับ #Fellow ของสหราชอาณาจักร 🌟

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)

Read More »