สพ.ญ.

จุฑาพร สังหาญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Surgery and anesthesiology

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • laboratory animal in surgery and anesthesiology
  • Small animal surgery and anesthesiology