โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

TCAS 67

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่าย ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio TCAS1/2

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/2)

Read More »