งานออกแบบร้านค้าข้างคณะ
ซ้ายด้านที่ติดบ่อ 8 เต็นท์
ขวาติดอาคาร 7 เต็นท์