งานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุสัตว์ ส่วนขยายตำบลทุ่งใหญ่ รอบที่ 3-4/2566 ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565