งานจัดเตรียมห้องประชุม หลังจากการใช้งาน

งานแม่บ้านได้จัดโต๊ะห้องประชุม 1 หลังจากใช้สอบปลายภาคที่ผ่านมา เป็นรูปแบบเพื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยครับ ขอบคุณทีมงานแม่บ้านทุกท่านครับ