สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดใช้งาน Microsoft 365 outlook (https://email.psu.ac.th

สำหรับบุคลากร ใช้งานอีเมลลงท้ายด้วย XXX.X@psu.ac.th
สำหรับนักศึกษา ใช้งานอีเมลลงท้ายด้วย XXXXXXXXXX@email.psu.ac.th

การตั้งค่าและใช้งาน
-ดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Authenticator ที่สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง iOS และ Android

ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft 365 outlook (https://email.psu.ac.th

  • สำหรับบุคลากร XXX.X@psu.ac.th
  • สำหรับนักศึกษา ใช้งานอีเมลลงท้ายด้วย XXXXXXXXXX@email.psu.ac.th

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนู-ภายใต้ Account ->เลือกดูบัญชี (View Account) 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู (ด้านซ้าย)-ข้อมูลความปลอดภัย (Security info)

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเพิ่มวิธีการลงชื่อเข้าใช้ (Add sign-in method)

ขั้นตอนที่ 4 เลือก Authenticator app

ขั้นตอนที่ 5 เลือก Authenticator app และกดเพิ่ม (Add)

ขั้นตอนที่ 6 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Authenticator ที่สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง iOS และ Android

ขั้นตอนที่ 7 เปิดใช้งาน Microsoft Authenticator ที่สมาร์ทโฟน 

ขั้นตอนที่ 8 เลือก Work or school account (ทำที่มือถือ/สมาร์ทโฟน)

ขั้นตอนที่ 9 เลือกสแกนคิวอาร์โค้ด (ทำที่มือถือ/สมาร์ทโฟน)

ขั้นตอนที่ 10 ใช้มือถือ/สมาร์ทโฟน สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎบนหน้าเบราเซอร์

ขั้นตอนที่ 11 เสร็จสิ้น การตั้งค่าข้อมูลความปลอดภัย (Security info)