กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

Our Blog

จัดเตรียมห้องประชุม-1 หลังสอบปลายภาค 1/2566

งานจัดเตรียมห้องประชุม หลังจากการใช้งาน งานแม่บ้านได้จัดโต๊ะห้องประชุม 1 หลังจากใช้สอบปลายภาคที่ผ่านมา เป็นรูปแบบเพื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยครับ ขอบคุณทีมงานแม่บ้านทุกท่านครับ

Read More

เตรียมความพร้อม One Stop Service กลุ่มงานโครงสร้างฯ

ในวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน One Stop Service ในช่วงแรก (4/13 รายการ) ประกอบด้วย บริการบันทึกแจ้งซ่อม บริการรับแจ้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามในการดำเนินการซ่อมและแก้ไข และการติดตามการส่งซ่อม

Read More

งานแม่บ้าน-ทำความสะอาดห้องเครือข่ายรวม ชั้น2

งานแม่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำผนังด้านนอกอาคารของห้องเครือข่ายรวม ชั้น2 ด้วยบานกระจกที่ไม่สามารถเลื่อนได้ทุกบาน(เลื่อนได้2บานตรงกลาง) และข้อจำกัดอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วพื้นที่ ขอบคุณทีมแม่บ้านทุกท่านครับ

Read More