กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

Our Blog

อบรมการใช้งานระบบอีเมลใหม่ การใช้งาน XXX.X@psu.ac.th ด้วย Microsoft 365

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ “แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับอาจารย์และบุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขต” ในวันที่ 14 พ.ย. 65 อีเมลอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้งานผ่าน Microsoft 365 ด้วย XXX.X@psu.ac.th ดังนี้ ขนาดโควต้าเมล์ 50GB

Read More

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย-เปิดใช้งาน Microsoft 365 outlook (https://email.psu.ac.th) อีเมลลงท้ายด้วย XXX.X@psu.ac.th -ทดแทนระบบเดิม PSU Webmail (https://webmail.psu.ac.th) การเตรียมตัว-สำหรับอาจารย์และบุคลากร ก่อนวันเปิดใช้งานและลงทะเบียน-ดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Authenticator ที่สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง

Read More