กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

Our Blog

การตั้งค่า Forward Outlook (Microsoft 365) เพื่อใช้งาน Google Account

สืบเนื่องจากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น Microsoft 365 outlook (https://email.psu.ac.th)  ทำให้นักศึกษาไม่สามารถใช้งาน Gmail (https://gmail.com) ด้วย XXXXXXXXXX@psu.ac.th รับ-ส่งอีเมล เพื่อให้สามารถใช้งาน (XXXXXXXXXX@psu.ac.th) รับ-ส่ง ได้ ต้องการตั้งค่า Forward mail Outlook (Microsoft

Read More

การตั้งค่าข้อมูลความปลอดภัย Microsoft App ผ่าน Outlook (Microsoft 365)

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดใช้งาน Microsoft 365 outlook (https://email.psu.ac.th)  –สำหรับบุคลากร ใช้งานอีเมลลงท้ายด้วย XXX.X@psu.ac.th–สำหรับนักศึกษา ใช้งานอีเมลลงท้ายด้วย XXXXXXXXXX@email.psu.ac.th การตั้งค่าและใช้งาน-ดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Authenticator ที่สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง iOS และ Android ลงชื่อเข้าใช้งาน

Read More

การใช้งาน XXX.X@psu.ac.th ด้วย Microsoft 365

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ “แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับอาจารย์และบุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขต” ในวันที่ 14 พ.ย. 65 อีเมลอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้งานผ่าน Microsoft 365 ด้วย XXX.X@psu.ac.th ดังนี้ ขนาดโควต้าเมล์ 50GB พื้นที่

Read More

อัพเดท-Google Chrome Web Browser v107.0.5304.122

แจ้งเตือนผู้ใช้ Google Chrome Web Browser บน Windows, Linux และ Mac ให้ Update เป็นรุ่น107.0.5304.122 เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ช่องโหว่ Zero-day (การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ (Vulnerability) ที่มีอยู่ในซอฟแวร์หรือระบบปฎิบัติการ) ของปี 2022 

Read More