Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ รอบที่1/1 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย รายงานตัวระหว่างเวลา 12.45-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเริ่มทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ (.PDF) คลิก More To Explore