ติดต่อเราได้ที่

ที่ตั้ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Email Address

vetpsu@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

074-289600