คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
TCAS 66
รายละเอียด

คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะเพื่อนวัตกรรม

ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้และประเทศ

ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์
ตลอดจนการวางแผนควบคุมและป้องกันโรคสัตว์

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ข่าวสารและ ความเคลื่อนไหว

PSU MOOC VETERINARY SCIENCE

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

สิทธิสวัสดิภาพสัตว์ และกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ที่ประชาชนควรรู้

สิทธิสวัสดิภาพสัตว์และกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เบื้องต้น และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ Five freedoms สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์ และความรับผิดชอบที่เจ้าของควรมีต่อสัตว์ การทารุณกรรมสัตว์ และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์

การตรวจตาในสุนัขและแมว

จักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์เกี่ยวข้องกับ การจับบังคับสัตว์ในการตรวจตาและการซักประวัติ ห้องตรวจตาและอุปกรณ์ตรวจตาพื้นฐาน การตรวจตาด้วยวิธีต่างๆและค่ามาตรฐาน การบันทึกการตรวจตา การประเมินสัตว์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่เกี่ยวข้องทางจักษุวิทยา

รอบรู้เรื่องโรคปลาสวยงาม

หลักการเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดี และการจัดการสุขภาพทั่วไป การประเมินแยกแยะปลาป่วยอย่างง่าย อาการและความผิดปกติที่พบในปลาสวยงาม

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

Veterinary Diagnostic Center

บริการตรวจเพศนก ทราบผลภายใน 48 ชั่วโมง ‼

✏โปรโมชั่นพิเศษ มีนาคม-สิงหาคม 2566 🔹 5-10 ตัวอย่าง 190 บาท/ตัวอย่าง 🔹 11-50 ตัวอย่าง 150 บาท/ตัวอย่าง 🔥 รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้

รอบรู้เรื่องโรคปลาสวยงาม

หลักการเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดี และการจัดการสุขภาพทั่วไป การประเมินแยกแยะปลาป่วยอย่างง่าย อาการและความผิดปกติที่พบในปลาสวยงาม

โรคภัยใกล้ตัวในเพื่อนรักสี่ขา

โรคที่สำคัญในสัตว์เลี้ยง อาการที่แสดงออก และการป้องกันการเกิดโรคเบื่องต้น

รับสมัครงาน

สัตวแพทย์ 1 อัตรา

สังกัดโครงการจัดตั้งสถานีวิจัยพะยูนและหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมัครได้จนถึง

12 เมษายน 2566