ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)

Read More »