Search
Close this search box.

รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ เลขที่อัตรา Vet-060 และ Vet-041 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อยจึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ดูประกาศ More To Explore

คลินิกเคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว จ.กระบี่

มื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา #คลินิกเคลื่อนที่ #บริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย อาจารย์ ดร.น.สพ.วัชรพล สูยะโพธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศศิภา จันทร์ขจร ลงพื้นที่การทำการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อเก็บตัวอย่างและข้อมูลจากชาวบ้านที่ทำการประมงเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า

“แต่ละครัวเรือนมีการซื้อพันธุ์ปลากะพงขาวจากกรมประมงจังหวัดกระบี่มาเลี้ยง จำนวน 1,000 ตัว ลงอนุบาลในกระชังน้ำธรรมชาติได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือน ลูกปลาเริ่มทยอยตายเช้าละ 20-50 ตัว มีการพบซากปลาลอยน้ำ บางตัวเริ่มมีอาการลอยคอ มีแผลตรงปากและแผลเปื่อยตามลำตัว บางตัวมีสภาพซูบผอมจากการขาดแคลนอาหาร ซึ่งเจ้าของไม่ได้ขนย้ายซากไปทำลาย พบลักษณะปลาป่วยเช่นนี้ทั้งละแวกชุมชน”

คลินิกเคลื่อนที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างสาเหตุการตายที่เกิดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนวินิจฉัยสืบสวนโรคระบาดอันเป็นต้นเหตุของการตาย เพื่อวางแผนการรักษาโรค การป้องกัน และการบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด