Search
Close this search box.

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. #คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 🥇 #ห้องปฎิบัติการดีเด่น

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  🥇 #ห้องปฎิบัติการดีเด่น
 
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ภาคใต้
เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ 🎊🎊
 
จากการประชุม เครือข่ายภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี พ.ศ. 2566
“ผู้นำองค์กรกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
 
วิดีโอมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ https://youtu.be/bBE-fAzw0cE?feature=shared
———————
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายณัฐภูมิ หนุนอนันต์ (นักวิทยาศาสตร์)

คณะทำงาน
1. นางสาวสิริลักษณ์ แก้วมณี (นักวิทยาศาสตร์)
2. นางสาวณัฐวสา วรกิจจาภรณ์ (นักวิชาการอุดมศึกษา)
3. นายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต (นักวิชาการอุดมศึกษา)
 
📍  #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]
โทร : 074-289600

More To Explore