Search
Close this search box.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ 1 อัตรา

🔔 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก #พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 🔔 ✅ ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ 1 อัตรา✅ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง✅ รับสมัคร Online : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2567✅ รายละเอียดรับสมัครงานเพิ่มเติม : https://link.psu.th/y2tGA ✏️ สอบถามข้อมูลติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 9601.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ].#สมัครงาน #หางานหาดใหญ่ #งานราชการ #หางานมหาวิทยาลัย […]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดสอบประเมินทักษะทางคลินิก OSCE (Objective Structured Clinical Examination) ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

Previous Next [ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดสอบประเมินทักษะทางคลินิก OSCE (Objective Structured Clinical Examination) ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยบูรณาการการสอบ 2 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาวิสัญญีวิทยาในสัตว์เล็ก 2) รายวิชาศัลยศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน เมื่อวันที่ 19 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เพื่อบูรณาการจัดสอบสำหรับกลุ่มวิชาคลินิก ซึ่งช่วยเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสัตว์แพทย์ไทยให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการสอบใบประกอบวิชาชีพในอนาคต.OSCE (Objective Structured Clinical Examination) เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางคลินิกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน โดยมักจะมีการทดสอบในรูปแบบที่นักศึกษาจะต้องเข้าสถานการณ์ทางคลินิกที่จำลองและจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามหลักการทางคลินิกที่เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ การสอบ OSCE สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยจะประกอบด้วยสถานการณ์ที่จำลองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์ การวินิจฉัยโรค การรักษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในทางคลินิกจริง นอกจากนี้ การสอบ OSCE ยังสามารถรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างเจ้าของสัตว์และสัตวแพทย์ […]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2566

[ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ #แสดงความยินดี ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.ศศิภา จันทร์ขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์.ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2566(อาจารย์พี่เลี้ยงของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.วัชรพล สูยะโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์)#คุณค่าสงขลานครินทร์ #PRIDEOFPSU2024.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

คณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566

Previous Next [ #ปัจฉิมนิเทศ #นักศึกษาสัตวแพทย์รุ่นที่4 ] อบอุ่น! คณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 🎈✨.งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสัตวแพทย์ รุ่นที่ 4  “ #สายใยสัมพันธ์สู่วันแห่งความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2566  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดยทีมผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น ต่อการทำงานในสายงานทางวิชาชีพสัตวแพทย์ สร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความผูกพันในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดสายใยสัมพันธ์อันดีต่อรุ่นพี่ อาจารย์ และบุคลากร ภายในกิจกรรมยังมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม.ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณของวิชาชีพสัตวแพทย์ โดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ […]

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นฝึกอบรมชุมชนเกี่ยวกับการวางไข่ของเต่าทะเล การเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์ บริเวณอ่าวไทย

Previous Next [ #เต่าทะเล ] อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นฝึกอบรมชุมชนเกี่ยวกับการวางไข่ของเต่าทะเล การเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์ บริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์ สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเต่าทะเล วันที่ 21 ก.พ.67 ในหัวข้อ ” #การสำรวจและการจัดการการวางไข่เต่าทะเล” ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมแหล่งชุมชนเกี่ยวกับการวางไข่ของเต่าทะเล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการสังเกตการณ์ในบริเวณอ่าวไทย ณ ศูนย์วิจัย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดโดย U.S. Fish & Wildlife service, Loma Linda University และ Veterinary Medical Aquatic animal Center of Exellence เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้ชุมชนในท้องถิ่นชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเล และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเต่าทะเล วันที่ 22 […]

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย #ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องวัวชนภาคใต้ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.

Previous Next [ #ขอแสดงความยินดี ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นายอาณาจักร อินทรัตน์ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 และทีมร่วมกับนางสาวโปรดปราน อนันต์เลิศสกุล นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล.ได้รับทุน POC : Proof of Concept มูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาท ประจำปี 2567 จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED FUND: Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fundภายใต้โครงการ : เว็บแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงเรียนสอนตัดขนสุนัขและระบบฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยง.📍 #งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นายอาณาจักร อินทรัตน์ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 และทีมร่วมกับนางสาวโปรดปราน อนันต์เลิศสกุล นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล

[ #ขอแสดงความยินดี ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นายอาณาจักร อินทรัตน์ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 และทีมร่วมกับนางสาวโปรดปราน อนันต์เลิศสกุล นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล.ได้รับทุน POC : Proof of Concept มูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาท ประจำปี 2567 จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED FUND: Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fundภายใต้โครงการ : เว็บแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงเรียนสอนตัดขนสุนัขและระบบฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยง.📍 #งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงาน คุณค่าสงขลานครินทร์ Pride of PSU 2024 ✨

Previous Next [ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ Pride of PSU 2024 ✨. #รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ✏️  สพ.ญ.ญาดา ดวงนำสว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ..#รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ✏️  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยงอาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ..#รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม✏️  รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ..📍 #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติอาจารย์ ผู้มีผลงานยอดเยี่ยม โดดเด่น และดี

Previous Next หัวหน้า #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ขอแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติอาจารย์ ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย และด้านการบริการวิชาชีพ ประจำปี 2566 ข้อมูลจากฐานระบบ HRMIS ⭐ #ด้านการเรียนการสอนรองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.ศศิภา จันทร์ขจรดร.สพ.ญ.ธีรรัตน์ ประเสริฐศรี ⭐ #ด้านงานวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.มานิตา วิทยารัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมันดร.สุณีย์ หวันเหล็ม ⭐ #ด้านการบริการวิชาชีพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยงดร.น.สพ.สุรสิทธิ์ เทวาประสิทธิ์ชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.วัชรพล สูยะโพธิ์ 📍 #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน #นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ

Previous Next [ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน #นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) 👨‍🔬👨‍🔬 ⭐ 1.คุณนวพล ศุปต์ธรรมสาร นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ ⭐ 2.คุณปกชน คีรีลักษณ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ ⭐ 3.คุณเสาวคนธ์ อินทร์ด้วง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ ⭐ 4.คุณนริศรา แก้วชนะ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 📍 #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 […]