Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ รอบที่4 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2566

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 . 🌟 ทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 🌟  รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.15 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 📌 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบฯและสอบสัมภาษณ์ : https://kyl.psu.th/_qvQ0fLqc #ประกาศรายชื่อ #TCAS4 #รับตรงอิสระ #TCAS66 . คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ] โทร : 074-289600 รายละเอียดเพิ่มเติม More To Explore

คลินิกเคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว จ.กระบี่

มื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา #คลินิกเคลื่อนที่ #บริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย อาจารย์ ดร.น.สพ.วัชรพล สูยะโพธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศศิภา จันทร์ขจร ลงพื้นที่การทำการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อเก็บตัวอย่างและข้อมูลจากชาวบ้านที่ทำการประมงเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า

“แต่ละครัวเรือนมีการซื้อพันธุ์ปลากะพงขาวจากกรมประมงจังหวัดกระบี่มาเลี้ยง จำนวน 1,000 ตัว ลงอนุบาลในกระชังน้ำธรรมชาติได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือน ลูกปลาเริ่มทยอยตายเช้าละ 20-50 ตัว มีการพบซากปลาลอยน้ำ บางตัวเริ่มมีอาการลอยคอ มีแผลตรงปากและแผลเปื่อยตามลำตัว บางตัวมีสภาพซูบผอมจากการขาดแคลนอาหาร ซึ่งเจ้าของไม่ได้ขนย้ายซากไปทำลาย พบลักษณะปลาป่วยเช่นนี้ทั้งละแวกชุมชน”

คลินิกเคลื่อนที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างสาเหตุการตายที่เกิดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนวินิจฉัยสืบสวนโรคระบาดอันเป็นต้นเหตุของการตาย เพื่อวางแผนการรักษาโรค การป้องกัน และการบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสัตวแพทย์ รุ่นที่ 3 “สายใยสัมพันธ์สู่วันแห่งความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2565

Previous Next เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 3 “สายใยสัมพันธ์สู่วันแห่งความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2565 คณบดีและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ แห่งประเทศไทย (VPAT) สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) และ Preventive care เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง โดยบริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีทำบุญคณะ พร้อมพิธีทำบุญสัตว์อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2566

Previous Next เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566  ฤกษ์งามยามดีต้อนรับปีศักราชใหม่ นำโดยทีมผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะฯ พร้อมทำบุญสัตว์อาจารย์ใหญ่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ เพื่อเป็นการสร้างความศิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งทำบุญสัตว์อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2566 โดยมีเจ้าของสัตว์อาจารย์ใหญ่เข้าร่วมด้วย เพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงสัตว์อาจารย์ใหญ่ทั้งหลาย ที่เจ้าของได้อุทิศร่างกาย เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาฯ ตลอดจนสำเร็จการศึกษา More To Explore

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 13 ต.ค.65 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ More To Explore

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ รอบที่1/1 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย รายงานตัวระหว่างเวลา 12.45-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเริ่มทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ (.PDF) คลิก More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์จาก Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Previous Next เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธณวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  ต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ทักษะทางสัตวแพทย์ รวมถึงร่วมมือที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ  More To Explore