Search
Close this search box.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่เจาะเลือดและตรวจเลือดโค เพื่อตรวจสุขภาพ ณ ฟาร์มโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Previous Next [ #บริการวิชาการ ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่เจาะเลือดและตรวจเลือดโค เพื่อตรวจสุขภาพ ณ ฟาร์มโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการในงานมหาบุญ มหากุศล “งานบุญประเพณีประจำปีไถ่ชีวิตโค” ครั้งที่ 16″ ประจำปี 2567.เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สรวัฒน์ ทองสงวน อาจารย์ สพ.ญ.ชญา วรรณโกวิท อาจารย์ น.สพ.สุพิชฌาย์ แก้วมา และ ดร.สพ.ญ.สิเรียม สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ ลงพื้นที่เจาะเลือดและตรวจเลือดโค เพื่อตรวจสุขภาพ ณ ฟาร์มโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งมีคุณสุวิทย์ ตันรัตนากร และ คุณมาลี จริยาวัฒนานนท์ เป็นประธานจัดงานไถ่ชีวิตโ ค […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ #Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ (Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice

Previous Next 🔔 ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ #Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ (Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice)🚀 #จัดแล้วในภาคใต้ เตรียมพร้อมยกระดับทักษะ Echocardiography 💥 จัดเต็ม 3 วัน เนื้อหาแน่นปึ้ก ครอบคลุม ฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนจริง❗❗คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญสัตวแพทย์ทุกท่านเข้าร่วม 🩷 🐶🔔 ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ #Echocardiography พื้นฐานและการนำไปใช้ (Echocardiography Training and Workshop: from Basic to Practice).🏆 ยกทีมวิทยากรจากสถาบันชั้นนำ บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดย …🔹 ผศ.ดร.น.สพ.กิตติพงษ์ ทาจำปา อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🔹 ผศ.ดร.น.สพ.วันพิทักษ์ ป้องกัน อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🔹 ดร.สพ.ญ.อังคณา เดิมหลิ่ม […]

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ในธีม “ Under The Ocean World” 🐠🐟🐋🐳🪼

Previous Next [ #กิจกรรมไหว้ครู ] เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ในธีม “ Under The Ocean World” 🐠🐟🐋🐳🪼.ภายในกิจกรรมนักศึกษาสัตวแพทย์แต่ละชั้นปีได้มีการนำเสนอแนวคิดของพานที่ได้จัดทำขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ นอกจากนี้ มีการมอบเสื้อฟิลด์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  มอบเข็มประจำคณะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2  และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 🥰.ซึ่งบรรยายกาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ทั้งยังเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากศักยภาพด้านวิชาการอีกด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Previous Next เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ภราดร เมืองนิล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทย์ ร่วมกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี#ทรงพระเจริญ.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 96 More To Explore

เปิดรั้วสีบลูเปิดประตูบ้านฟ้าหม่น ต้อนรับศรีตรังช่อใหม่ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่สัตวแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2567

Previous Next 💙 #ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่สัตวแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 10 “เปิดรั้วสีบลู เปิดประตูบ้านฟ้าหม่น” ประจำปีการศึกษา 2567 💙.🎈  𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗵𝗺𝗮𝗻 𝘃𝗲𝘁𝗽𝘀𝘂 𝟭𝟬𝘁𝗵 🎈✅ ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส 67 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://link.psu.th/wA5EX😍 พบกัน…วันอังคาร ที่18 มิ.ย.67 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์โทร : 0 7428 9604 หรือ 0 7428 9611 (ในวันและเวลาราชการ).คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps  More To Explore

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อันดับ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในการจัดอันดับ World University Rankings by subject : life science

Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับ World University Rankings by subject : life sciences จัดอันดับ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย โดย สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ Times Higher Education (THE), UK, announced the results of the World University Rankings by subject: life sciences, ranking the Veterinary Science discipline in Thailand. The Faculty of Veterinary Science at Prince […]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ตลาดนัดจตุจักร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ตลาดนัดจตุจักรทำให้สัตว์ผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ และจากไปจำนวนมากจากเหตุการณ์นี้ขอส่งคำอธิษฐานให้ทุกดวงวิญญาณที่จากไป สู่สุคติและภพภูมิที่ดี.#ไฟไหม้ #ตลาดนัดจตุจักร More To Explore

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านและเฉพาะทาง) ✨

Previous Next 🔔 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. #ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านและเฉพาะทาง) ✨.🌟 คุณราชกุล วิริยพรหม ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ🌟 คุณซารีป๊ะ หมันหมู้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ🌟 คุณพีรพล สรยิง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ🌟 คุณณัฏรินีย์ ชาญด้วยกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ🌟 คุณสุทธิดา วัชราภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ.ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567  .คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)

[ #TCAS67 #TCAS4 #รับตรงอิสระ ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4).✅ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://link.psu.th/bQKjdผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  https://student.mytcas.com/ภายในวันที่ 17-18 มิ.ย. 2567 หากไม่ดำเนินการในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์.งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์โทร : 0 7428 9611 หรือ 0 7428 9604 (ในวันและเวลาราชการ).คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps More To Explore