Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ INTERNSHIP PROGRAM #หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 3 🐱🐶

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ INTERNSHIP PROGRAM หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 3 🐱🐶.✅ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://kyl.psu.th/NeQ3uVVJL รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ More To Explore

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2) รายชื่อผู้มีสิทธิ์ More To Explore

ประกาศรายชื่อโครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2) . กำหนดการทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ให้ผู้มีรายชื่อ รายงานตัวระหว่างเวลา 08:45 – 09:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเริ่มทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์ More To Explore

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1/2 ประจำปีการศึกษา 2566 #โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และโรงเรียนในเครือข่าย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1/2 ประจำปีการศึกษา 2566 #โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และโรงเรียนในเครือข่าย 💙เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 คน.🌟ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป : ผ่าน https://student.mytcas.com🌟 เปิดรับสมัครวันที่ 1-13 ธันวาคม 2565 : ผ่านระบบ https://e-admission.psu.ac.th📌 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. : https://entrance.psu.ac.th/.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 074-289600 More To Explore

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่1/1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่1/1) จำนวน 6 คน ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ More To Explore

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ รอบที่1/1 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย รายงานตัวระหว่างเวลา 12.45-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเริ่มทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ (.PDF) คลิก More To Explore

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1/1 ประจำปีการศึกษา 2566 #โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ

#ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1/1 ประจำปีการศึกษา 2566 #โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน 2 กลุ่มกลุ่มที่ 1 ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 คนกลุ่มที่ 2 นักเรียนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน 3 คน.เปิดรับสมัครวันที่ 5-16 กันยายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ.Link : https://entrance.psu.ac.th/.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine @ : @vetpsu (https://lin.ee/PpOe4Ps)โทร : 074-289600. More To Explore