ดร.น.สพ.

ณฐพล ดวงธรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Anatomy and Structural Biology

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Molecular biology technique (immunoblot IP, Co-IP and IFA )