ดร.

สุณีย์ หวันเหล็ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Aquaculture and Aquatic Animals Health

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities