ดร.น.สพ.

วัชรพล สูยะโพธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

 • Pathobiology and Immunoparasitology of Animal Diseases
 • Veterinary Pathological Diagnosis
 • Veterinary Internal Medicine, Veterinary
 • Clinical Pathology
 • Molecular Pathology

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

 •  Laboratory animal care and husbandry
 • Cell cultures (such as H69-bile duct epithelial cell
 • cholangiocarcinoma cell line (KKU100).
 • Hepatic histopathological study and immunohistochemistry technique.
 • Molecular techniques such as RT-PCR, conventional PCR.
 • Confocal microscopy principles techniques and applications.
 • Technique culture of organisms such as H. pylori, O. viverrini adult worms.
 • Diagnosis in Veterinary Pathology: Cytology, Histopathology, Immunohistopathology.
 • Veterinary Necropsy
 • Veterinary Histology.