ดร.น.สพ.ดร.

วิชญะ ทองตะโก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Neuroscience
  • Neuropathology
  • Molecular diagnosis

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Primary cell culture in nervous system,
  • Cell culture in cell line (fibroblasts),
  • Laboratory animal care and management ,
  • OECD-GLP management in acute toxicity test,
  • Molecular diagnosis (real time PCR, RT-PCR, conventional PCR),
  • Immunohistochemistry in nervous system