นาย

สมเจต วงศ์ครุฑธา

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานพนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ 7 ที่นั่ง)
  2. งานจัดการและดูแลยานยนต์ (รถยนต์ 7 ที่นั่ง)

ติดต่อ