นาย

เสฐียร ลิ่มเฮ่า

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานรักษาความปลอดภัย

ติดต่อ